Bài có thẻ “avim” tại Minh Ghi chép

AVIM không chỉ dành cho Firefox

| Chỉnh sửa

Tháng 7 năm nay, lúc khi tôi giới thiệu AVIM, nó đã là phần mở rộng dành cho Firefox để cho bạn dễ nhập văn bản tiếng Việt có dấu đầy đủ vào bất cứ trang Web nào, cũng như phần lớn của Firefox. Nó cũng tương tích với một vài phần mở rộng phổ biến dành cho Firefox.

Từ đó đến nay, AVIM đã thêm bản dịch tiếng Pháp và Trung và hỗ trợ tất cả Firefox. Quan trọng hơn là phần mở rộng này hiện hỗ trợ nhiều chương trình thuộc hệ Mozilla, chẳng hạn SongbirdFlock. Ngoài ra, AVIM đã được tải xuống gần 30.000 lần và có 1.700 người dùng vào tháng trước.

Hôm nay, Mozilla Messaging phát hành phiên bản beta đầu tiên của Thunderbird 3. Vì nó chạy trên nền Mozilla 1.9, AVIM cũng hỗ trợ nó. Đây là điều rất hay đối với những người dùng tiếng Việt vẫn quen sử dụng một chương trình trong máy để đọc các thư điện tử và bản tin.

Mời bạn tải xuống AVIM miễn phí và kéo tập tin vào cửa sổ Tiện ích của Thunderbird. Hoặc bạn có thể dùng Trình Quản lý Tiện ích mới của Thunderbird 3 để cài đặt một phiên bản AVIM cũ hơn do Mozilla phân phối.

Một diều bạn sẽ nhận thấy về AVIM là, mặc dù phần mở rộng dành cho những người quen viết bằng tiếng Việt, nhưng các trình đơn của phần mở rộng không nhất thiết hiển thị bằng tiếng Việt. Nếu bạn sử dụng Thunderbird tiếng Anh chẳng hạn, AVIM cũng hiển thị bằng tiếng Anh. Lý do là tôi thiết kế phần mở rộng với mục đích hợp với chương trình càng hơn càng tốt.

Đáng tiếc là dự án dịch Thunderbird ra tiếng Việt vẫn chưa hoàn thành. Trong lúc ấy, bạn có thể bắt AVIM hiển thị tiếng Việt. Bất chấp ngôn ngữ giao diện của AVIM, phần mở rộng này sẽ tiếp tục làm tiện việc đánh máy trong tiếng Việt.

Chắc bạn cũng thấy ngày nay thì đại khái AVIM chỉ thuộc về “chế độ bảo quản”. Tôi đã thực hiện tất cả mọi thay đổi lớn đã dự định, và thực sự tôi không còn có nhiều thì giờ hơn để phát triển phần mềm này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, AVIM càng ngày càng hỗ trợ thêm chương trình trong lúc các chương trình này nâng cấp đến Mozilla 1.9. Mai mốt tôi sẽ tính đến việc viết một bộ gõ để cài đặt ở cấp hệ điều hành, để có thể đánh máy thoải mái trong bất cứ chương trình nào. Mai mốt đấy.

Nội dung gần đây có sẵn tại trang đầu. Hãy mở lên lưu trữ để xem tất cả nội dung.

Các thể loại

Các trang

Chạy trên Movable Type 5.2.13